Ndingahlala ixesha elingakanani endlwini yam emva kokuba kuthengisiwe isherifu?

Ndingahlala endlwini yam emva kwentengiso yesherifu ye-NJ? Ndingahlala ixesha elingakanani ekhaya emva kokuba kuthengisiwe ngembonakalo yangaphambili eNW?

Ndingahlala endlwini yam emva kwentengiso yesherifu ye-NJ?

Sibuzwa esi sicelo silandelayo sifunwa ngabaninimzi abaninzi baseNew Jersey abajongane nokugxothwa: "Ndingabahlala endlini yam emva kokubhengezwa?" Impendulo elula yile, "Ewe usenokuba ...