Ukuzikhusela kwisimo esivelileyo ku-nj ngokusekwe kulwaphulo-mthetho lwe-tila

Ungayilwa kanjani ukubonakaliswa kwakho kweNew Jersey ukubangaba kukho ukophulwa kweNyaniso ye-Federal kuMthetho obolekayo. (TILA Ukwaphula umthetho)

Ukuphulwa kweTILA Kudityaniswa neSahluko 13 Bankruptcy kunokukunciphisa oko uhlawula iBhanki yakho

Inyaniso kuMthetho oMbolekayo (i-TILA) ifuna "ukubhengezwa okunentsingiselo ngemibandela yokuthenga ngetyala" ngento yakho ebolekwe ngumbolekisi wakho njengomnini khaya ...