Isahluko 13 igqwetha elityala

Isahluko 13 Ukubhengezwa

Isahluko 13 ukubhengezwa kwamatyala kuya kuyekisa ukuxelwa kwangaphambili. Xa ufaka iSahluko 13 ukubhengezwa, awuzukuphulukana nayo nayiphi na impahla kwitrasti ebambeleyo xa unakho ukuhlawula. Ukuba awukwazi ukwenza iintlawulo zakho okanye ucwangcise ukunciphisa ilahleko unokugcina umzi wakho ekuvezweni.

Ukuba ukhutshiwe kwixa elidlulileyo ukuze uguqulwe ngemboleko-mali, isahluko 13 sinokunika enye ingxelo ngokutshintsha. ENew Jersey isiqendu 13 ukubhengezwa kwamatyala okuvumela hlawula i-60% yenqununu yakho kunye nenzala kunye ne-100% yeescrow yakho kumbolekisi wakho ngelixa kunciphiso lwelahleko. Amatyala akho asemva kwexesha ahlawulwa ngokuhlawula amatyala akho nge-60 ukuze ukuba ugcwalise isicwangciso sakho se-13 kwisithuba sonyaka we-5 amatyala angahlawulwayo ekupheleni. Isahluko se-13 trustee sihlawulelwe i-10% yeentlawulo zakho ukuhlawulela iinkonzo zabo. Ukuba unemibuzo thetha negqwetha lezokuzivikela le-NJ elikuqonda ukubhengezwa.