Ngabe ukuphepha kwezenhlalo kubhekwa njengokuhola imali njengokuqothuka?

Ezokuphepha zenhlalo zithathwa njengemali ngokuqothuka, kepha futhi kubhekwa njengokuxolelwe. Uma sibheka imithetho yase-US yezokuphepha komphakathi kanye nezinkokhelo zokukhubazeka sibheke ku-42 US Code Subchapter II - FEDERAL OLD-AGE, SURVIVORERS, KANYE NOKUZUZA IZINZUZO ZOKUTHENGA.

Ngaphansi I-42 US Code § 407 igxeka izinkokhelo ezibhekene nezinkokhelo zokuphepha kwezenhlalo kanye nezinkokhelo zokukhokha abakhubazekile (i-SSDI) ekuthatheni umphathi wezezimali ozokhokha izikweletu esahlukweni 7 sokuqothuka.

Ngakho-ke uma ungathola isamba semali ekhokhwayo yokukhokhwa kwezokuphepha komphakathi, umphathi ophethe ngokuqothuka ngeke avunyelwe ukuthatha imali esahlukweni se-7 sokuqothuka. I-SSDI nayo izokhishwa kwisahluko 7 izindlela zokuhlola. Kodwa-ke, uma ufuna ukwenza izinkokhelo ezahlukweni zokuqothuka kwe-13 umphathi ophethe uzothatha imali yakho yokuphepha kwezenhlalo njengomthombo wemali yokuxhasa u-13 wesahluko sakho.

Uma udinga ukuqonda okungcono kokuthi i-SSDI izosebenza kanjani nesethi ethile yesimo sakho, khuluma no ummeli wokuqothuka ukuthola umbono ophelele wokuthi kuzokwenzekani uma wena noma oshade naye nifaka isicelo sokuqothuka.